Roken als je zwanger bent of wilt worden
Niet doen!

Roken is niet alleen ongezond voor jezelf, maar heeft ook een sterk schadelijk effect op de vruchtbaarheid en op de ontwikkeling van het kind. Het volgende geldt voor:

  • Vrouwen: de vruchtbaarheid neemt af. Bij 15 sigaretten per dag is de vruchtbaarheid van de vrouw met 50% afgenomen. Ook is de kwaliteit van de eicellen minder, waardoor de kans op een miskraam verhoogd is. Roken versnelt de celveroudering, ook die van de eicellen. Rokende vrouwen komen eerder in de overgang; 
  • mannen: het effect is iets minder duidelijk, maar wel is de testosteronspiegel bewezen lager, zijn er minder spermacellen en is er meer beschadiging van het erfelijk materiaal, waardoor er meer kans op een miskraam is. 2-3 maanden na het stoppen met roken zijn deze effecten verdwenen; 
  • zwangerschap: meer kans op miskramen, meer kans op intra-uterine vruchtdood (=overlijden van het kindje in de baarmoeder na 16 weken], meer kans op groeiachterstand bij het kind en meer risico op loslaten van de placenta. Na de geboorte is de kans op wiegendood en op aandoeningen van de luchtwegen verhoogd.

Het is dus zeker verstandig om al voordat je zwanger wordt te stoppen met roken! Heb je hier hulp bij nodig, kijk dan eens op www.rokeninfo.nl of vraag begeleiding aan je huisarts.

Alc​ohol

Alcohol drinken tijdens de zwangerschap heeft effect hebben op het ongeboren kind. Bij regelmatig gebruik van alcohol is er een verhoogd risico op miskramen en intra-uteriene vruchtdood. Ook kunnen hierdoor groeivertraging, aangeboren afwijkingen, gedragsstoornissen en mentale retardatie ontstaan. [ foetaal alcohol syndroom ] De vruchtbaarheid lijkt ook te verminderen bij regelmatig gebruik van alcohol. Ben je bezig om zwanger te worden, wees dan voorzichtig met alcohol, want een grote hoeveelheid alcohol op één avond [feestje o.i.d.] rond de conceptie kan tot een miskraam of chromosoomafwijking leiden.

Drugs

Alle soorten drugs hebben een schadelijk effect op de ontwikkeling van het kind. De effecten verschillen echter per soort. Door het gebruik van drugs komen vaker aangeboren afwijkingen, groeiachterstand en miskramen voor.