Pretecho laten maken 

Pretecho maken [ wordt niet vergoed door verzekeraar ] 
Wij bieden voor onze eigen cliënten pretecho's aan voor onderstaande tarieven: 
Geslachtsbepaling: 
Zijn jullie nieuwsgierig en kunnen jullie niet wachten? Bij ons is het mogelijk om een echo te laten maken om naar het geslacht te kijken. Vanaf 17 wk is het mogelijk om het geslacht te zien. Deze afspraak duurt 15 minuten.  De kosten voor deze echo zijn: € 40,00 Je ontvangt 2D foto’s. 
3D pretecho 
Deze echo is het mooist tussen 26 en 34weken van de zwangerschap. We zijn er wel van afhankelijk dat er voldoende vruchtwater en niet teveel handen en voeten voor het gezicht liggen. Mocht het niet lukken krijg je gratis één herhaalkans. Alle plaatjes (2 en 3D)leggen we vast tijdens de echo en sturen we naar je Orfeus app en je e-mail adres. Je mag ook foto’s en filmpjes maken van het scherm. We plannen hiervoor 30 minuten in. De kosten voor deze echo zijn: € 80,00

Disclaimer / voorwaarden    

1. Beperking aansprakelijkheid
Een pretecho heeft als doel om mooie en leuke beelden van uw ongeboren kindje te laten zien en is op geen enkele wijze medisch-diagnostisch. Er wordt dan ook niet gezocht naar afwijkingen, maar mocht de echoscopist het vermoeden hebben een afwijkend echobeeld te zien, zal de echoscopist dit benoemen en zal dit besproken worden met de gynaecoloog. Wanneer de cliënte dit niet op prijs stelt dan wordt dit door de cliënte kenbaar gemaakt voor aanvang van de echo.
2. Schadelijke effecten
Ondanks jarenlang wetenschappelijk onderzoek zijn tot op heden geen schadelijke effecten bekend aangaande het gebruik van echografieapparatuur. Verloskundigenpraktijk Klein Wonder is niet aansprakelijk voor eventuele schadelijke effecten op de korte of langere termijn in verband met het ondergaan van een echoscopisch onderzoek.
3 Beperking aansprakelijkheid
Wanneer er een uitspraak is gedaan over het geslacht van je kindje, dan is dit nooit 100% zeker. Aan deze uitspraak over het geslacht kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Verloskundigenpraktijk Klein Wonder aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele foutieve beoordeling van het geslacht.
4. Inspanningsverplichting
Onze pretecho’s worden met hoogwaardige apparatuur en met veel zorg uitgevoerd. Ondanks bovenstaande is de kwaliteit van de beeldvorming voor het grootste gedeelte afhankelijk van de ligging en beweeglijkheid van het kindje, de locatie van de placenta en de lichaamsbouw van de moeder. Daarom kunnen wij geen garantie geven omtrent de kwaliteit van het beeldmateriaal. Wil de baby echt niet mee werken, dan kunnen wij besluiten om een gratis herhalingsecho aan te bieden. Restituties kunnen niet plaatvinden.
5. Betaling
Betaling geschiedt uitsluitend contant voor aanvang van de echo. Pinnen is niet mogelijk.
6. Annuleren
Annulering door de cliënte dient tenminste 24 uur voor het geplande tijdstip van de afspraak plaats te vinden. Bij een niet tijdige annulering, of het niet verschijnen op de afspraak is verloskundigenpraktijkKlein Wonder genoodzaakt om de kosten van de afgesproken echo volledig in rekening te brengen.
7. Auteursrecht
Verloskundigenpraktijk Klein Wonder heeft de bevoegdheid om gebruik te maken van het verkregen beeldmateriaal voor promotie doeleinden, tenzij de cliënte verzoekt om dit niet te doen. Verloskundigenpraktijk Klein Wonder zal het beeldmateriaal anoniem gebruiken.